Books

1 ShriGuruCharitraParagkan

Shrigurucharitra Paragkan

श्रीगुरुचरित्र

श्रीगुरुचरित्र या पोथीत परमेश्वर स्तुती, श्रीगुरु स्तुती, श्रीगुरु महिमा, स्थान महिमा, आचार संहिता [कसे वागावे, कसे वागू नये] आणि त्याला संलग्न कथानक अशी मांडणी ५१ किंवा ५२ अध्यायांत दिलेली आहे. प्रत्येक अध्यायात परमेश्वर स्तुती, श्रीगुरु स्तुती आणि गुरुमहिमेच्या ओव्या कमी अधिक प्रमाणात आढळतात. त्या वाचकांना सहजरीतीस मिळाव्या / सापडाव्या हा प्रयत्न प्रस्तुत पुस्तकात केलेला आहे. इतर ओव्यांचा संक्षिप्त अर्थ दिलेला आहे.

Shrigurucharitra Paragkan

In 51 / 52 poetic chapters of the Holy book ShriGurucharitra, we find – Praise for God’s Creations &Activities; Greatness of Guru [friend, philosopher, guide to his disciples]; Highlights of Places of Pilgrimage; guidance on leading a Pious life and related stories. For ease of the readers, the author has extracted Shlokas [stanzas] which depict qualities of God, Guru &Places [hence the name Paragkan – Pollen]  and narrated the related stories in simple Marathi.

2 BhajGovindam

Bhaj Govindam

भज गोविंदम

‘भज गोविंदम’या ३१ श्लोकात आद्य शंकराचार्य व त्यांच्या कांही शिष्यांनी आयुष्य म्हणजे नक्की काय व प्रतिपक्ष भावनेने ते जगून मोक्ष कसा मिळवावा यावर सुरेख मार्गदर्शन केलेले आहे. हे श्लोक संस्कृतमध्ये असल्याने बऱ्याचवाचकांनासमजण्यास कठीण जातात. प्रस्तुत पुस्तकांत लेखकाने या ३१ संस्कृत श्लोकांचा मराठी पद्यानुवाद केला आहे, तसेंच श्लोकांचा भावार्थ पण दिलेला आहे.

Adya Shankaracharya and few of his disciples have described the Essence of our Life, how to live life in a ‘surrendered’ [renunciation] manner and get ‘free’ from this cycle of Birth & Death; in 31 Shlokas [Stanzas]. As these stanzas are in Sanskrit, many readers find them difficult to understand. Author has translated these stanzas in Marathi with a brief meaning of each stanza.

3 Karma Sadhana

Karmasadhana

कर्मसाधना

या पुस्तकांत लेखकाने सृष्टीच्या निर्मिती बद्दल थोडक्यात विवेचन करून आपल्या अस्तित्वाची जाणीव करून दिली आहे. आपली नित्याची कर्मे करीत असतांना स्वतःचे अध्यात्मिक जीवन, आत्मसन्मान वृद्धिंगत व्हावे याचे मार्गदर्शन व्यासंगपूर्ण चिंतनातून केलेले आहे. वस्तुस्थितीचा तर्कशुद्ध पद्धतीने आढावा घेऊन, त्याची शास्त्रीय मीमांसा करून लेखकाने कांही रामबाण उपाय प्रस्तुत पुस्तकांत सुचविले आहेत.श्रीमद्भगवद्गीता, दासबोध, ग्रामगीता व इतर तसेंच काही इंग्लिश पुस्तकांतून बरेच समर्पक संदर्भयांत दिलेले आहेत.

Karmasadhna

The author has briefly described the evolution of Universe & our existence in it. It highlights the need for moving from a materialistic world [Maya] to Spirituality. Author has very thoughtfully given tips on how to build Self-respect & have a philosophical approach towards life, considering the happenings in our daily routine. The Book gives references from The Bhagavadgita, Dasbodh, Gramgeeta, & few famous English books – abundantly.

4 Sant Tukaram Abhang Translation

Sant Tukaram’s selected Abhang Translated in English

संत तुकाराम महाराज एक संत होते. त्यांनी अभंग (भक्तीगीत गायन) माध्यमातून देव [विठ्ठल-विटोबा] ची महानता दिली आहे, जी मराठी आहे. काही लोकप्रिय अभंग इंग्रजी भाषेत भाषांतरित केले गेले आहेत, ज्यामुळे अ-मराठी भाविकांना समजणे सोपे झाले आहे.

Sant Tukaram was a Saint from Maharashtra. He narrated the greatness of God [Vitthal – Vithoba] through Abhangas [devotional songs], which are in Marathi. Meaning of few popular Abhangas has been translated into English, to facilitate their understanding by non-Marathi devotees.

book_5

Sant Dnyaneshwar’s Changdevpasashthi Translated in English

चांगदेव महाराज हे गूढ योगी संत होते. निवृत्तीनाथांच्या विचारण्यावरून चांगदेव 
यांच्या “रिकामे पत्राला” उत्तर देताना ज्ञानेश्वरांनी 65 श्लोक लिहिले जे त्यावरील 
वेदांताचे सार होते. उत्तर म्हणून ज्ञानेश्वरांनी पाठविलेले हे श्लोक नंतर चांगदेवपशष्टी 
(मराठीत 65 अर्थ) म्हणून ओळखले जाऊ शकतात आणि ज्ञानेश्वरांच्या अनुयायांमधील 
पवित्र शास्त्रांपैकी एक आहे.

Changdev Maharaj was a mystical yogi turned saint. In reply to a ‘Blank Letter’ from Changdev, on Nivrittinath’s asking, Dnyaneshwar wrote 65 verses which were the quintessence of Vedanta on it. These verses sent by Dnyaneshwar as a reply, later became known as Changdevpasashti (Pasasth means 65 in Marathi) and are one of the holy scriptures amongst followers of Dnyaneshwar.

Buy Book Now

We are glad that you preferred to contact us. Please fill our short form and one of our friendly team members will contact you back.

    X
    Buy Book Now